رفتن به محتوای اصلی
1
2
3
مدیرکل امور بانوان وخانواده:
مدیرکل امور بانوان وخانواده گفت:بازماندن از تحصیل دختران امروزه یک آسیب اجتماعی که در بروز سایر آسیب ها نقش فزاینده ای دارد.
مدیرکل دفتر بانوان و خانواده استانداری:
مدیرکل امور بانوان وخانواده گفت:رسیدگی به مسائل ومشکلات زنان زندانی را در اولویت های کاری خود قرار خواهیم داد.
مدیر کل امور بانوان و خانواده استانداری قزوین تاکید کرد:
مدیر کل امور بانوان و خانواده استانداری قزوین تاکید کرد: فعالیت های بانوان کارآفرین در جامعه تسهیل شود
اشتراک در جدیدترین اخبار واحد ها و فرمانداری ها
مدیرکل امور بانوان وخانواده:
مدیرکل امور بانوان وخانواده گفت:بازماندن از تحصیل دختران امروزه یک آسیب اجتماعی که در بروز سایر آسیب ها نقش فزاینده ای دارد.
مدیرکل دفتر بانوان و خانواده استانداری:
مدیرکل امور بانوان وخانواده گفت:رسیدگی به مسائل ومشکلات زنان زندانی را در اولویت های کاری خود قرار خواهیم داد.
مدیر کل امور بانوان و خانواده استانداری قزوین تاکید کرد:
مدیر کل امور بانوان و خانواده استانداری قزوین تاکید کرد: فعالیت های بانوان کارآفرین در جامعه تسهیل شود
مدیرکل امور بانوان استانداری قزوین:
واگذاری مسئولیت ها یک موضوع فیمینیستی نیست بلکه رویکرد دینی دارد
مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری گفت::سهم ۳۰ درصدی واگذاری مسئولیت به زنان در قزوین عملیاتی می شود.واگذاری مسئولیت ها یک موضوع فیمینیستی نیست بلکه رویکرد دینی دارد.
به همت دفتر بانوان و خانواده استانداری؛
به همت دفتر بانوان و خانواده استانداری؛دوره آموزشی توانمندسازی مادران در تربیت نسل نمازی برگزار شد.
مدیرکل بانوان و خانواده استانداری:
زن انقلاب اسلامی زنی نوپدید بود
مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری گفت: هدف اسلام از عدالت جنسیتی،نه تشابه و تساوی میان مرد و زن بلکه ایجاد فرصت های برابر بوده است.
مدیرکل بانوان و خانواده استانداری خواستار شد:
مشاور استاندار و مدیرکل بانوان و خانواده استانداری قزوین با ارسال نامه ای رسمی به روسای ادارات و مدیران کل دستگاه های اجرایی خواستار اجرای ماده 101 قانون برنامه ششم توسعه در...
مدیرکل دفتر بانوان و خانواده خبر داد:
مدیرکل دفتر بانوان و خانواده استانداری گفت: بر اساس دستور صریح استاندار محترم، کلیه دستگاههای اجرایی استان به اجرای طرح اختصاص 2 ساعت ماموریت ورزشی بانوان مکلف شدند.
مدیرکل اموربانوان وخانواده استانداری:
مدیرکل اموربانوان وخانواده استانداری قزوین گفت: تقویت مراکز مشاوره ،کاهش آسیب های خانواده را در پی دارد.
مرادیان مشاور استاندار ومدیر کل امور بانوان وخانواده از بیمه زنان خانه دار خبر داد.
اشتراک در لیست اخبار واحد ها