رفتن به محتوای اصلی
1
2
3
مرادیان مشاور استاندار ومدیر کل امور بانوان وخانواده از بیمه زنان خانه دار خبر داد.
مشاور استاندار و مدیرکل امور بانوان و خانواده:
مشاور استاندار و مدیرکل امور بانوان و خانواده درنشست صمیمانه با سمانه شعبانی بانوی موفق قزوینی گفت:راه موفقیت همیشه سازنده است ودر کسب موفقیت مانعی وجود ندارد.
مدیر کل امور بانوان و خانواده استانداری تاکید کرد:
از ظرفیت بانوان وکیل در حل و فصل دعاوی باید بهره برد
مدیر کل امور بانوان و خانواده استانداری قزوین بر لزوم اولویت بندی مسائل حقوقی زنان تاکید کرد
اشتراک در جدیدترین اخبار واحد ها و فرمانداری ها
مرادیان مشاور استاندار ومدیر کل امور بانوان وخانواده از بیمه زنان خانه دار خبر داد.
مشاور استاندار و مدیرکل امور بانوان و خانواده:
مشاور استاندار و مدیرکل امور بانوان و خانواده درنشست صمیمانه با سمانه شعبانی بانوی موفق قزوینی گفت:راه موفقیت همیشه سازنده است ودر کسب موفقیت مانعی وجود ندارد.
مدیر کل امور بانوان و خانواده استانداری تاکید کرد:
از ظرفیت بانوان وکیل در حل و فصل دعاوی باید بهره برد
مدیر کل امور بانوان و خانواده استانداری قزوین بر لزوم اولویت بندی مسائل حقوقی زنان تاکید کرد
مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری قزوین:
مدیرکل امور بانوان استانداری قزوین گفت:رسانه ها، صدای رسا و گویای همه اقشار جامعه هستنذ.
مشاور استاندار و مدیرکل امور بانوان استانداری:
مشاور استاندار و مدیرکل امور بانوان استانداری گفت:نگاه به توانمندی زنان هر روز در حال تغییر است.
مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری قزوین خبرداد:
مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری قزوین خبرداد: کمیته رسانه ها در دفترزنان وخانواده استانداری با هدف شناسایی و بررسی مسائل و مشکلات حوزه بانوان و راه اندازی می شود
دردیدار مشاور استانداربا فرماندار؛
دردیدار مشاور استانداربا فرماندارشهرستان البرز،مشکلات زنان این شهرستان مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
مشاوراستاندار و مدیر کل اموربانوان و خانواده استانداری:
مشاور استاندار گفت:حضور زنان در تمامی عرصه ها, برهه ها ورخدادهای تاریخی غیر قابل انکار است
مشاور استاندار و مدیرکل دفتر بانوان و خانواده:
مشاور استاندار و مدیرکل دفتر بانوان و خانواده گفت: همراهی و همدلی بانوان در پیگیری مطالبات نقش اساسی دارد.
به مناسبت هفته بسیج
مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری به مناسبت هفته بسیج با خانواده شهیده رقیه رضایی دیدار کرد.
اشتراک در لیست اخبار واحد ها