رفتن به محتوای اصلی
1
2
3
مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری خبر داد:
مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری از تدوین سند ارتقای وضعیت زنان و خانواده استان خبر داد.
‍‍ مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری در دفتر امام جمعه:
‍‍ مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری گفت: رواج فرهنگ عفاف و حجاب ضامن امنیت اجتماعی است.
مدیرکل امور بانوان و خانواده:
مدیرکل امور بانوان و خانواده گفت: عفاف و حجاب فقط به حوزه زنان مربوط نمی شود بلکه مردان هم باید آنرا رعایت کنند.
اشتراک در جدیدترین اخبار واحد ها و فرمانداری ها
مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری خبر داد:
مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری از تدوین سند ارتقای وضعیت زنان و خانواده استان خبر داد.
‍‍ مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری در دفتر امام جمعه:
‍‍ مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری گفت: رواج فرهنگ عفاف و حجاب ضامن امنیت اجتماعی است.
مدیرکل امور بانوان و خانواده:
مدیرکل امور بانوان و خانواده گفت: عفاف و حجاب فقط به حوزه زنان مربوط نمی شود بلکه مردان هم باید آنرا رعایت کنند.
مدیرکل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری:
مشاوراستاندارومدیر کل امور بانوان و خانواده استانداری قزوین گفت:بسیاری از دختران تحصیل کرده استان جویای کار هستند و می توان آن را مهمترین مشکل دختران استان دانست.
مدیرکل امور بانوان استانداری قزوین:
مدیرکل امور بانوان استانداری گفت: نقش زنان در فرهنگ سازی و ترویج کالای ایرانی برجسته و موثر است.
مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری قزوین:
مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری قزوین گفت: یکی از مهم‌ترین اولویت‌ها و اهداف دفتر امور زنان استانداری ایجاد اشتغال و توسعه کارآفرینی برای بانوان استان است.
مدیرکل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری:
مشاور استاندار و مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری قزوین گفت رسانه بدون زنان معنا ندارد و این بانوان هستند که به رسانه پویایی و تحرک می دهند.
مدیرکل دفتر بانوان و خانواده:
مدیرکل دفتر بانوان و خانواده استانداری گفت: زنان و دختران روستاهای استان قزوین مورد حمایت قرار می گیرند.
مدیرکل دفتر بانوان:
مدیرکل دفتر بانوان گفت: توسعه صنایع کوچک و تکنولوژی‌های متوسط،می تواند بستری مناسب برای تقویت اشتغال در کشورهای درحال توسعه باشد.
مدیرکل بانوان استانداری :
مدیرکل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری قزوین گفت: مرکز درمان ناباروری جهاد دانشگاهی قزوین می‌تواند در مسیر درمان ناباروری در استان قزوین و حتی برخی استان‌های همجوار و نیز حل...
اشتراک در لیست اخبار واحد ها