رفتن به محتوای اصلی
1
2
3
سرپرست اداره کل امور بانوان و خانواده استانداری:
سرپرست اداره کل امور بانوان و خانواده استانداری قزوین گفت:برنامه های باروری سالم در توازن جمعیت وتدوین سیاستهای جمعیتی نقش مهمی برعهده دارد.
سرپرست دفتر بانوان و خانواده استانداری خبر داد:
سرپرست اداره کل بانوان و خانواده خبر داد: بانوان کارمند می توانند همچنان از 2 ساعت ماموریت ورزشی در هفته استفاده کنند.
آتشگران,سرپرست دفتر بانوان و خانواده
سرپرست امور بانوان و خانواده استانداری:
سرپرست امور بانوان و خانواده استانداری گفت: زنان با تعلیم و تربیت، سعادت یا شقاوت جامعه را رقم می‌زنند.
اشتراک در جدیدترین اخبار واحد ها و فرمانداری ها
سرپرست اداره کل امور بانوان و خانواده استانداری:
سرپرست اداره کل امور بانوان و خانواده استانداری قزوین گفت:برنامه های باروری سالم در توازن جمعیت وتدوین سیاستهای جمعیتی نقش مهمی برعهده دارد.
سرپرست دفتر بانوان و خانواده استانداری خبر داد:
سرپرست اداره کل بانوان و خانواده خبر داد: بانوان کارمند می توانند همچنان از 2 ساعت ماموریت ورزشی در هفته استفاده کنند.
سرپرست اداره کل امور بانوان و خانواده:
سرپرست اداره کل امور بانوان و خانواده استانداری گفت:فرهنگ عمومی در سعادت جامعه نقش کلیدی و بنیادی دارد.
آتشگران,سرپرست دفتر بانوان و خانواده
سرپرست امور بانوان و خانواده استانداری:
سرپرست امور بانوان و خانواده استانداری گفت: زنان با تعلیم و تربیت، سعادت یا شقاوت جامعه را رقم می‌زنند.
مدیرکل دفتر اجتماعی:
مدیرکل دفتر اجتماعی و فرهنگی استانداری،هرگونه تلاش برای اعتلای حقوق کودکان را نوعی سرمایه گذاری دانست.
سرپرست اداره کل بانوان و خانواده استانداری:
سرپرست اداره کل امور بانوان و خانواده استانداری قزوین بر تقویت ورزش بانوان در سطح ادارات کل تاکید کرد و گفت: باید فرصت های برابر برای حضور زنان در عرصه های ورزشی فراهم شود.
با صدور حکمی از سوی استاندار قزوین؛
با صدور حکمی از سوی عبدالمحمد زاهدی، استاندار قزوین، زهرا آتشگران بعنوان سرپرست دفتراموربانوان و خانواده استانداری منصوب شد.
مدیر کل دفتر امور بانوان و خانواده :
دیدار سرپرست دفتر امور اجتماعی و فرهنگی با اعضای هیات کبدی و تیم نوجوانان کبدی بانوان استان
بیدخام:
مدیر کل بانوان و خانواده استانداری قزوین گفت: مشارکت پذیری و هم افزایی زنان روستایی می تواند منتج به فعالیتهای بزرگ در روستا شود.
مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری قزوین خبر داد:
مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری قزوین خبر داد:محصولات بانوان توانمند و کارآفرین استان قزوین با حضور در نمایشگاه کارآفرینی اوکراین و مسکو به نمایش گذاشته می شود.
اشتراک در لیست اخبار واحد ها