رفتن به محتوای اصلی
1
2
3
مدیرکل امور بانوان و دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک در قزوین:
دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک در استان قزوین، یکی از دلایل بروز پدیده کودکان کار را مهاجر پذیری قزوین دانست.
مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری خبر داد:
مدیر کل امور بانوان وخانواده از " دو روزه شدن ارائه خدمات هنگام ازدواج به عموم " خبر داد.
صدیقه ربیعی مدیر کل امور بانوان وخانواده در همایش " بررسی لایحه امنیت زنان در برابر خشونت " اظهار داشت :
تضییع حقوق زنان برگرفته از خلأ های قانونی وعدم ضمانت اجرایی قوانین موجود است .
اشتراک در جدیدترین اخبار واحد ها و فرمانداری ها
مدیرکل امور بانوان و دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک در قزوین:
دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک در استان قزوین، یکی از دلایل بروز پدیده کودکان کار را مهاجر پذیری قزوین دانست.
مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری خبر داد:
مدیر کل امور بانوان وخانواده از " دو روزه شدن ارائه خدمات هنگام ازدواج به عموم " خبر داد.
صدیقه ربیعی مدیر کل امور بانوان وخانواده در همایش " بررسی لایحه امنیت زنان در برابر خشونت " اظهار داشت :
تضییع حقوق زنان برگرفته از خلأ های قانونی وعدم ضمانت اجرایی قوانین موجود است .
مدیر کل امور بانوان وخانواده :
زنان به عنوان مدیران جامعه نقش اصلی را در خرید دارند و باید آگاهی آنها از خرید بهینه افزایش یابد.
مدیر کل امور بانوان وخانواده :
مدیر کل امور بانوان و خانواده استانداری گفت : با توجه به تشکیل مجمع سازمانهای مردم نهاد جوانان استان انتظار می رود فعالیتهای سازمانهای مردم نهاد حول محورهای اهمیت دار اعم از طلاق...
مدیر کل امور بانوان و خانواده استانداری:
مدیر کل امور بانوان و خانواده استانداری گفت:توجه به جایگاه خانواده سبب کنترل بسیاری از مسائل و مشکلات در سطح جامعه خواهد شد وما ایمان داریم جامعه سالم در گرو خانواده سالم است...
تأکید مدیرکل امور بانوان و خانواده استان بر تأثیر امکانات ورزشی در کاهش آسیبهای اجتماعی
با حضور مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری قزوین؛
کلینیک حقوق کودک با حضور صدیقه ربیعی مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری در کانون وکلای دادگستری افتتاح شد.
مدیر کل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری قزوین:
فضاهای ورزشی بانوان در قزوین ۳۰ درصد افزایش یافته است
مدیر کل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری قزوین گفت: طی پنج سال اخیر، امکانات و فضاهای ورزشی بانوان در استان قزوین ۳۰ درصد افزایش یافته است ولی تا رسیدن به حد مطلوب، فاصله...
مدیر کل امور بانوان و خانواده استانداری:
مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری قزوین گفت:زنان نقش محوری در حفظ و ارتقای سلامت اعضای خانواده را دارند و سلامت زنان به عنوان جایگاه زنان به ویژه در شکل گیری فرهنگ تربیت ،...
اشتراک در لیست اخبار واحد ها