رفتن به محتوای اصلی
1
2
3
مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری خبر داد:
80% صنایع دستی توسط زنان روستایی تولید می شود که این موضوع بیانگر نقش بانوان روستایی در اقتصاد می باشد
امروزه در کشور طبق آمار 17% از کودکان در بدو ورود به مدرسه دچار چاقی هستند که این آمار 2برابر میانگین آمار جهانی است
مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری قزوین:
پارک بانوان به عنوان یکی از فضاهای کالبدی شهر باید هم از نظر جانمایی و هم از نظر تامین امکانات فرهنگی و ورزشی مورد نیاز، مطابق استانداردها راه اندازی شود.
اشتراک در جدیدترین اخبار واحد ها و فرمانداری ها
مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری خبر داد:
80% صنایع دستی توسط زنان روستایی تولید می شود که این موضوع بیانگر نقش بانوان روستایی در اقتصاد می باشد
امروزه در کشور طبق آمار 17% از کودکان در بدو ورود به مدرسه دچار چاقی هستند که این آمار 2برابر میانگین آمار جهانی است
مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری قزوین:
پارک بانوان به عنوان یکی از فضاهای کالبدی شهر باید هم از نظر جانمایی و هم از نظر تامین امکانات فرهنگی و ورزشی مورد نیاز، مطابق استانداردها راه اندازی شود.
مدیر کل امور بانوان وخانواده استانداری قزوین :
مدیر کل امور بانوان و خانواده استانداری گفت : در حال حاضر مراکز رشد استان، کانون های شکوفایی خلاقیت و شتاب دهنده ها دارای ظرفیت های خالی جهت جذب ایده پردازان می باشند و در این...
صدیقه ربیعی مدیر کل امور بانوان وخانواده استانداری قزوین هدف از اجرای طرح طرح آموزشی " تبیین نقش ازدواج به هنگام در کاهش آسیبهای اجتماعی " را تلنگر به خانواده هایی دانست...
مسئولین کانون محلات سلامت در واقع به عنوان پل ارتباطی میان مردم و مسئولین هستند
مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری :
"صدیقه ربیعی" از پایین بودن سهم مشارکت زنان در اهدای خون خبر داد و افزود: تحقق این مهم نیاز به برنامه ریزی و فرهنگ سازی دارد.
صدیقه ربیعی از راه اندازی کلنیک تخصصی حقوق کودک ومیز خدمت جهت ارائه خدمات مشاوره حقوقی به کودکان در استان قزوین خبر داد
مدیر کل امور بانوان و خانواده استانداری قزوین:
دبیر مرجع متناظر ملی کنواسیون حقوق کودک ، یکی دیگر از نیازهای استان حول محور کودکان را راه اندازی کلنیک حقوق کودک دانست
موفقیت زنان کارآفرین در جوامع نه ‌تنها از لحاظ اقتصادی برای آنها سودمند است، بلکه منافع اجتماعی و فرهنگی زیادی برای اقشار مختلف جامعه در پی دارد.
اشتراک در لیست اخبار واحد ها