رفتن به محتوای اصلی

شما اینجا هستید

آسفالت راه روستایی اردلان به دشتک درهفته دولت افتتاح خواهدشد


نصرت اله علیرضایی،فرماندار آوج،راه،آسفالت،اردلان
27 تير, 1398 - 13:00 -- روابط عمومی فرم...
فرماندارآوج خبرداد:

آسفالت راه روستایی اردلان به دشتک درهفته دولت افتتاح خواهدشد

فرماندارآوج گفت: راه اصلی روستای دشتک به اردلان به طول5/4 کیلومترتا چندروزآینده زیرسازی وآسفالت ودرهفته دولت به مرحله بهره برداری خواهدرسید.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری آوج

"نصرت اله علیرضایی" فرماندارشهرستان آوج در حاشیه بازدید از پروژه زیرسازی وآسفالت راه روستایی دشتک به اردلان طی سخنانی اظهارداشت: درراستای سیاستهای دولت تدبیروامید وهمراهی وهمکاری مردم خدمات مطلوب ومناسبی طی سالهای گذشته به روستاها ارائه است ولی دست یابی به توسعه پایداررروستاها نیازمند کار وفعالیت بیشتر ونگاه ویژه مسئولین است.
ایشان افزود: به لطف خدا وپیگیریهای صورت گرفته 4/5کیلومتر از راه اصلی روستای دشتک به اردلان   تا چندروزآینده زیرسازی وآسفالت خواهدشد ودرهفته دولت نیز شاهد افتتاح آن خواهیم بود.
وی تصریح کرد: ساختن پروژه دربرهه کنونی مهم وحیاتی است اما نگهداری  وحفظ وحراست از این سرمایه های ملی  مهمتر وحیاتی تراست لذا باید مردم دراین زمینه بیشتر احساس وظیفه ومسئولیت کنند.
علیرضایی تأکیدکرد: با پیش بینی اعتبارات لازم پروژه های راهسازی ومرمت راههای روستایی شهرستان دردستور کار مسئولین قراردارد که به فضل خدا با پیگیریهای صورت گرفته دراین زمینه اقدامات قابل توجهی صورت خواهدگرفت.
گفتنی است پروژه آسفالت راه روستایی دشتک به اردلان به طول 5/4 کیلومتر وبا اعتباری بالغ بر2 میلیارد و 700 میلیون تومان به همت اداره کل راه وشهرسازی استان درمرحله زیرسازی وآسفالت قراردارد که درهفته دولت به مرحله بهره برداری خواهدرسید.